Vad är rörlig ränta?

Vad är rörlig ränta?

Till skillnad från bunden ränta, som betyder att du vet vad du ska betala varje månad, justeras rörlig ränta ständigt efter vilken ränta som råder på marknaden. Om du tror på fortsatt låg inflation och låga räntor kan rörlig ränta vara ett bra alternativ. Rörlig ränta innebär oftast lägre räntekostnad i längden, men en högre risk.

Vad är rörlig ränta

Rörlig ränta förändras

En rörlig ränta förändras hela tiden. Banken finansierar sin upplåning med olika löptider och kostnaden varierar allteftersom. Beroende på hur den kostnaden utvecklar sig för banken så avspeglar det sig i kostnaden mot kunden som därmed blir räntan. Blir det billigare för banken att låna upp pengar så kommer det med stor sannolikhet avspegla sig i din ränta genom att den blir lägre och vice versa.

De flesta banker erbjuder 3-månadersränta som kortaste löptid. Det innebär att banken finansierar sin korta utlåning på 3 månaders sikt och ändrar därför räntan mot kunden var tredje månad. Det finns inga kortare löptider för bolån. Om du som privatperson byter bank eller flyttar så kan det vara bra att göra det när 3-månadersräntan löper ut annars kan du behöva betala räntekostnader för att lösa ut dig i förtid, även kallat ränteskillnadsersättning.

Rörlig ränta har större betydelse för bolån som i många fall är på betydligt större summor än blancolån. De flesta blancolån har rörlig ränta som korrigeras max ett par tillfällen per år, något som varierar för varje bank.

Kan man binda delar av lånet?

Många privatpersoner väljer att binda delar av lånet och resterande vara rörligt. Idag är mer än hälften av alla bolån rörliga. Historiskt så har det alltid varit mer lönsamt att ha rörlig ränta i och med att det är mycket svårt att pricka in rätt tid att binda räntan.

Om man till exempel band räntan under finanskrisen 2008 när vissa bolåneräntor låg på 5 % på 10 år så är det en ränta som är långt över den rörliga listräntan i augusti 2016 på 1,95 %. Däremot säger historien ingenting om framtiden och det kan ibland vara komfortabelt att ha en förutsägbarhet i sin bolånekostnad.

Ändringar av räntor och avgifter

I och med att räntan är rörlig så kan den komma att ändras. Innan en rörlig ränta ändras måste långivaren informera dig om ränteändringen med ett skriftligt meddelande i pappers- eller elektronisk form. En särskild regel gäller för bolån – då räcker det att långivaren annonserar om ränteändringen och sedan informerar dig personligen i samband med nästa avi eller kontoutdrag.

Räntan får endast höjas under vissa förutsättningar. Rätten att ändra räntan måste stå i låneavtalet. Följande skäl ger också långivaren rätt att höja räntan:

  • Kreditpolitiska beslut
  • Ökade upplåningskostnader för långivaren
  • Kostnadsökningar som långivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %