Vad är Säkerhetsbyte?

Vad är Säkerhetsbyte?


Säkerhetsbyte är att en person byter bostad och behåller bolånet från tidigare bostad men med skillnaden att den nya bostaden nu är säkerhet för lånet. Det enda som sker är alltså att bolånet får ny säkerhet.

Säkerhetsbyte

Kan säkerhetsbyte ske på lån med rörlig ränta?

Nej, det är enbart på lån med fast ränta som säkerhetsbyte sker. Om det är rörlig ränta ändras räntan efter bankens räntenivåer och lånet kan alltid amorteras i förtid. De fördelar som främst finns säkerhetsbyte gäller därför enbart för bundna lån.

Kostar säkerhetsbyte något?

Banken kan ta ut en avgift för säkerhetsbytet. Det kan även tillkomma en kostnad för nya pantbrev.

Erbjuder alla banker säkerhetsbyte?

Nej, det finns inget krav på att bankerna måste erbjuda säkerhetsbyte. Det varierar därmed mellan bankerna om detta erbjuds eller inte. Det går även enbart att göra säkerhetsbyte inom samma bank.

Vad finns det för fördelar med säkerhetsbyte?

Det finns minst två fördelar med säkerhetsbyte. För det första behåller man villkoren (exempelvis räntenivån) på de lån som redan finns. De som har låga bundna räntor kan därmed behålla den låga räntesatsen även efter flytten. Skulle ett nytt lån behöva tecknas ges annars aktuell räntesats på dessa lån.

Den andra fördelen är att bundna lån inte behöver lösas vilket annars kan resultera i att ränteskillnadsersättning måste betalas. Med säkerhetsbyte ändras säkerheten men löptiden ligger kvar på lånen.

Vad gäller kring amorteringskrav vid säkerhetsbyte?

Vid ett säkerhetsbyte räknas det som att ett nytt lån tecknas. Det innebär därmed att hela lånet innefattas av gällande amorteringskrav. Kortfattat att 2% måste amorteras per år till att belåningsgraden är 70% och därefter måste 1% amorteras per år till att belåningsgraden inte är mer än 50%.

Finns det något alternativ?

Ett alternativ mot säkerhetsbyte är att låta köparen av den gamla bostaden ta över det bundna lånet. Därmed slipper du betala eventuell ränteskillnadsersättning och kan samtidigt känna dig fri att välja vilken bank som helst. Vid ett säkerhetsbyte måste ju bytet ske inom samma bank. Om köparen tar över befintligt lån får personen exakt de villkor som är på lånet.

Ytterligare ett alternativ är att lösa det bundna lånet. Det kan i detta fall uppkomma en ränteskillnadsersättning. Storleken på denna avgift beror bland annat på lånets storlek och hur lång tid det är kvar till det skulle lösas.

Vad som är bäst mellan att göra ett säkerhetsbyte, lösa lånet i förtid eller låta köparen ta över det gamla lånet kan alltså variera utifrån flera faktorer.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %