Vad är Skattereduktion?

Vad är Skattereduktion?


Skattereduktion är ett begrepp som antingen syftar på att skattesatsen överlag sänks eller att skatten minskas under speciella omständigheter. Generellt menas det sista, dvs. att skatten minskas om specifika faktorer är uppfyllda. Både ROT/RUT-avdraget och ränteavdraget är exempel på skattereduktion.

vad är Skattereduktion


Vad krävs för att få göra skattereduktion?

Eftersom skattereduktion minskar den totala summa skatt som ska betalas måste personen betalat in skatt under det gällande taxeringsåret. Därmed kan aldrig den reducerande summan vara större än det totala beloppet som betalats in till kommunal inkomstskatt, fastighetsavgift/fastighetsskatt och statlig inkomstskatt. Jobbskatteavdrag (korrekt namn är skattereduktion för arbetsinkomst) kan däremot bara beräknas utifrån den kommunala inkomstskatten.

I vissa fall finns även maxbelopp gällande hur stor reducering av skatten som får ske via den specifika skattereduktionen. Det gäller exempelvis RUT och ROT-avdraget.

Det är inte möjligt at skjuta upp reduktionen till kommande år. För att skattereduktion helt ska kunna utnyttjas krävs alltså att inbetalad skatt uppgår till, eller är mer än, den reducerande summan.

Vilken turordning gäller?

Under ett kalenderår kan en privatperson uppfylla kraven för att få skattereduktion inom flera olika områden. När sedan reduktionen sker följer Skatteverket en turordning. Det betyder att personen i första hand får skattereduktion för ”Fastighetsavgift för pensionärer”. Finns möjlighet för ytterligare reduktion sker det på ”Sjöinkomst” osv. Turordningen är följande: Fastighetsavgift för pensionärer, Sjöinkomst, Allmän pensionsavgift, Jobbskatteavdrag, Underskott av kapital, RUT- och ROT, Förnybar el.

Sker skattereduktion alltid automatiskt?

Det vanligaste är att skattereduktioner sker automatiskt och att privatpersoner därmed inte behöver ansöka om det via deklarationen. Ett exempel är ränteavdraget som sker helt automatiskt då samtliga kreditbolag och banker måste skicka in kontrolluppgifter till Skatteverket. En kopia på detta underlag ska även skickas hem till privatpersonen. Med hjälp av kontrolluppgifterna kan man kontrollera att de förtryckta uppgifterna i deklarationen är korrekta.

Med Rot/Rut-arbete samt mindre produktioner av förnybar el behöver ansökan däremot ske. Vanligtvis är det företagen som utför arbetet som skickar in all information till Skatteverket men i vissa fall är det upp till privatpersonen att själv genomföra detta.

Finns det skattereduktion för gåvor?

Det var tidigare möjligt att få skattereduktion, på upp till 1500 kr, för gåvor till ideella organisationer. Detta är borttaget sedan 1 januari 2016.

Vad finns det för olika skattereduktioner?

Det finns ett flertal olika skattereduktioner. Några av dessa är:

ROT-avdraget – Kan användas vid ombyggnation, tillbyggnation eller renovering och är på 30% av arbetskostnaden.

RUT-avdraget – Används vid hushållsnära tjänster så som städning, barnpassning och tvättning. Avdraget är på 50% av arbetskostnaden.

Ränteavdraget – (Räntereduktion) Innebär att 30% av räntekostnaderna på lån automatiskt sker som ett avdrag mot inbetalad skatt. Detta gäller samtliga lån och låneformer. Avdrag får göras med 30% upp till räntekostnader till 100 000 kr. På summan över 100 000 kr är avdraget 21%.

Jobbskatteavdrag – Grundar sig på personens totala arbetsinkomst. Hur stort detta avdrag är beror på inkomstnivå samt om personen är över/under 65 år.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %