Vad är skuldebrev?

Vad är skuldebrev?

Skuldebrev är ett dokument som du skriver på när du lånar pengar, exempelvis hos banken. Skuldebrevet, som även kan kallas för revers, blir ett kvitto på skulden och på så sätt en trygghet för den som lånar ut pengar. I skuldebrevet ska det framgå hur stor skulden är, hur den ska betalas tillbaka och vilka villkor som gäller för återbetalningen, exempelvis räntesatsen.

Om du inte har hört talas om begreppet skuldebrev tidigare kan det bero på att det i vardagligt tal kallas för låneavtal eller kreditavtal.

Vad är Skuldebrev?

Vad binder du dig till?

När du har undertecknat ett skuldebrev står du i skuld till långivaren fram tills dess att skulden är återbetald. Därför är det mycket viktigt att vara noggrann med att läsa igenom villkoren i skuldebrevet.

Vad ska ett skuldebrev innehålla?

För att ett skuldebrev ska vara korrekt utformat bör det innehålla viss obligatorisk information. Nedan är exempel på information som bör ingå i skuldebrevet:

– Uppgifter om långivare och låntagare

– Skuldbelopp

– Räntesats, amorteringsvillkor och räntevillkor

– Eventuella övriga avgifter, så som uppläggningsavgift

– Regler vid händelse av dröjsmål/försenad betalning

Vad händer med skuldebrevet när skulden är betald?

När du har betalat tillbaka hela eller delar av din skuld bör du vara noggrann med att detta noteras på skuldebrevet. Annars finns det en risk för att du som låntagare måste betala samma skuld igen. Vid den tidpunkt då hela skulden är återbetald är det också viktigt att be om att få tillbaka skuldebrevet och kassera detta.

Enkla skuldebrev och löpande skuldebrev

Skuldebrev brukar delas upp i två olika kategorier, enkla skuldebrev och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev skrivs i regel oftast mellan två privatpersoner och är då ställt till en viss person. I ett enkelt skuldebrev ska det alltid framgå vem det är som är skyldig pengar och vem det är som ska få betalt. Viktigt att veta om är att ett enkelt skuldebrev inte är att klassas som ett värdepapper.

När det är tal om löpande skuldebrev finns det två olika typer, orderskuldebrev och innehavarskuldebrev. Om det är tal om ett orderskuldebrev betyder det att mottagaren av betalningen är en namngiven borgenär. Ett innehavarskuldebrev däremot är ställt direkt till mottagaren. Så den som innehar skuldebrevet är den som har rätten att få betalningen.

Vid upprättande av ett privatlån är det i regel alltid ett löpande skuldebrev som skrivs. Vad som är kännetecknande för löpande skuldebrev är att de kan överlåtas till en annan person.

Regler för hur skuldebrev ska upprättas och hanteras är reglerat i skuldebrevslagen.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %