Vad är Skuldkvot?

Vad är Skuldkvot?


Skuldkvot är förhållandet mellan ett hushålls totala inkomst och dess totala låneskuld. Begreppet används ofta inom bolån och syftar då enbart på hushållets bolån i förhållande till dess inkomst. En del banker har tydliga skuldkvotstak vilket innebär att de inte lånar ut pengar om låntagarens skuldkvot skulle vara över denna nivå.

Hur beräknas skuldkvoten?

Skuldkvot räknas ut genom att totalt lånebelopp divideras med hushållets totala inkomst per år.

Lånebelopp – Samtliga krediter och lån räknas med så som bolån, CSN-lån, kreditkort osv.

Totala inkomst – Hushållets inkomst efter skatt plus eventuella bidrag så som barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag m.m.

Exempel:

En familj har två vuxna och två barn. Den totala inkomsten efter skatt är 40 000 kr varje månad och utöver detta får de barnbidrag på ca 1 000 kr per barn. Några andra bidrag har de inte. Den totala månadsinkomsten är därmed 42 000 kr vilket ger en årsinkomst på 504 000 kr.

Samma familj har ett bolån på 1,5 miljoner, skuld hos CSN på 200 000 kr samt mindre krediter/lån på 50 000 kr. Total skuld är därmed 1 750 000 kr. Skuldkvoten blir då 1750 000/504 000 kr = 3,47=347%

Vilken skuldkvot är ”normal”?

Enligt Riksbanken var medelskuldkvoten år 2016 på 343%. Det var då en ökning från 324% sex år tidigare. Samma år hade 618 000 hushåll (ca 30%) en skuldkvot på över 400% och 270 000 hushåll (ca 13%) skuldkvot över 600%.

Framförallt är det låginkomsttagare som har hög skuldkvot, vilket beror på att skuldkvoten visar förhållande mellan lån och inkomst. Även yngre personer har högre skuldkvot än äldre. Detta kan förklaras med att de varken hunnit amortera på bolånet eller etablerat sig på arbetsmarknaden i den grad att det speglat sig i lönekuvertet.

Utöver faktorerna ovan är det stor skillnad mellan storstad och landsbygd. Stockholm har under lång tid haft en betydligt högre medelskuldkvot än övriga delar av landet. Därefter kommer andra storstäder. Orsaken är främst de höga bostadspriserna vilket skapar stora bolån.

Vilken skuldkvot som är ”normal” beror därmed på flera faktorer. Finansinspektionen har däremot skapat förslag om utökat amorteringskrav för personer med skuldkvot på över 450% (enbart bolån). Enligt dem är alltså 450% en gräns för hög ekonomisk risk.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %