Vad är Stämpelskatt?

Vad är Stämpelskatt?


Stämpelskatt är en skatt som betalas när inköp sker av fastighet eller tomträtt alternativt vid inteckning av en fastighet. Skattens storlek avgörs av köpeskillingen (i vissa fall taxeringsvärdet) samt om köparen är privatperson eller juridisk person.

brutto

Två stämpelskatter

Det finns två olika stämpelskatter:

Vid inköp:

Vid inköp av fastighet behöver ansökan om lagfart ske. Genom detta registreras man som ny ägare på denna fastighet. I detta fall betalas en expeditionsavgift samt en stämpelskatt som beräknas på köpeskillingen (ser mer nedan)

Vid inteckning:

Om fastigheten ska intecknas betalas den andra stämpelskatten. I detta fall betalas en expeditionsavgift samt en stämpelskatt beräknat på intecknat belopp.

Beräknas på köpeskillingen/ taxeringsvärdet / inteckningsbelopp

Det vanligaste är att stämpelskatten beräknas på köpeskillingen. Det är då en viss procent av detta belopp som betalas. Skulle däremot köpeskillingen vara lägre än taxeringsvärde för föregående år kommer skatten beräknas på taxeringsvärdet. Om inteckning sker beräknas stämpelskatten på det belopp som intecknas.

I det fall fastigheten inte har något taxeringsvärde behöver ett värdeintyg skickas med ansökan om lagfart. Det ska då vara utfärdat av exempelvis en bankman, mäklare, värderingsman eller annan sakkunnig. Detta för att bevisa marknadsvärdet på fastigheten.

Stämpelskatten var 2017 på 1,5% för bland annat privatpersoner, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar. För juridiska personer så som företag och ekonomiska föreningar var skatten på 4,5%. Vid inteckning av fastighet var stämpelskatten 2%. Skatten beräknas i hela tusental och avrundas nedåt.

Även om inte stämpelskatt behöver betalas så tillkommer en expeditionsavgift vid ansökan om lagfart. År 2017 var den avgiften på 825kr. Vid inteckning är expeditionsavgiften 375kr.

Preliminär uträkning av stämpelskatt kan ske på Lantmäteriets hemsida.

Måste alltid stämpelskatt betalas vid förvärv?

Nej, stämpelskatt måste inte alltid betalas vid förvärv av fastighet. Om skatten ska betalas beror på hur förvärvet skett. Det vanligaste är däremot att förvärv skett genom inköp och i detta fall ska stämpelskatt betalas.

Måste stämpelskatt betalas vid gåva?

Om förvärv sker via arv eller bodelning behöver inte stämpelskatt betalas. Om det sker via gåva kan det i vissa fall finnas krav på stämpelskatt. Det sker i de fall som någon övertar ett bolån alternativt om något betalas för gåvan. Om något betalas för gåvan jämförs summan som ges för gåvan i förhållande till dess taxeringsvärde föregående år. Om summan som ges för gåvan är 85%, eller mer av detta taxeringsvärde ska stämpelskatten betalas. Detta på samma nivå som om ett köp hade skett av fastigheten.

Ska stämpelskatt betalas vid inköp av bostadsrätt?

Nej, någon stämpelskatt betalas inte vid inköp av bostadsrätt. Detta eftersom det inte krävs någon lagfart då det juridiskt är bostadsrättsföreningen som alltid äger bostaden.

Vad är stämpelskatt vid företagsinteckning?

Om du vill ta ut en företagsinteckning behöver en stämpelskatt betalas. Däremot behöver bara betalning ske om/när företagsinteckningen blir beviljad. Kostnaden är 1% av inteckningsbeloppet.  Inteckningsbeloppet avrundas till hela tusental och avrundas alltid nedåt.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %