Vad är Swedsec-Licensiering?

Vad är Swedsec-Licensiering?


Swedsec-licensiering är en licensiering som sköts av SwedSec. Licensen vänder sig mot personer inom svenska finansmarknaden och finns för att upprätthålla högt förtroende för denna bransch. De som har licens har klarat av teoretiska prov hos SwedSec samt förbinder sig att följa det regelverk som licensen omfattas av.

vad är Swedsec-Licensiering

En licens – men olika yrkestester

Swedsec, som är företaget som ger denna licens, har fyra licensieringstester. Dessa är anpassade utifrån olika yrkeskategorier. Däremot finns bara en licens. Det är alltså samma licens som ges till samtliga som klarar av testet även om testet är olika utformat beroende på yrkesgrupp. Det första yrkesinriktade testet var för rådgivare och lanserades 2013. Sedan dess har tester skapats för Specialister, Ledning och kontrollfunktioner samt för Bolån.

Vilka är SwedSec?

År 2001 bildades SwedSec av Svenska Fondhandlareföreningen. Det är denna förening som är branschorganisation för företag inom värdepappersbranschen som är under Finansinspektionens tillsyn.

De tillhandahåller licens som vänder sig till anställda hos företag som arbetar på den svenska finansmarknaden. Deras övergripande mål är att de anställda inom denna marknad ska ha hög kompetens samt att det regelverk som SwedSec skapat efterföljs. Märker de att en regelöverträdelse skett kan de tillta disciplinära åtgärder. År 2017 var ca 180 företag anslutna och via dem har över 22 000 personer tagit denna licens.

Deras vision är att ”förtroende för finansmarknaden ska vara högt”

Deras mission är att ”arbeta för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden”.

Varför finns SwedSec Licensiering?

Målet med denna licensiering är att hålla högt förtroende för företag inom finansiell sektor. Bland annat krävs licensiering för värdepappersmäklare, rådgivare och ledning inom banker.

Vilka branscher omfattas av licensieringen?

I första hand vänder sig SwedSec licenseringen mot banker, försäkringsbolag/försäkringsförmedlingsbolag, fondbolag och värdepappersbolag. Detta oavsett om det är svenska företag eller utländska företag med filialer i Sverige. Det finns även andra företag som, i undantagsfall, kan bli anslutna till SwedSec. Det krävs däremot at de står under Finansinspektionens tillsyn.

Vad krävs för att kunna få licensiering?

  • Att personen som vill ha licensiering är anställd hos ett företag som är ansluten till SwedSec
  • Att företaget som personen är anställd hos kan intyga att personen är lämplig att ha denna licens
  • Att ett godkänt resultat ges på licenstestet
  • Att personen förbinder sig att följa det regelverk som är skrivet av SwedSec
  • Att medgivande ges av personen att dess personuppgifter kan registreras och sparas

För att få utföra vissa arbetsuppgifter krävs det att personen har SwedSec-licensiering. Men ofta vill företag att även andra inom företaget ska ha licensiering eftersom det ökar kunskapen och trovärdigheten.

Kan alla göra licenstestet?

Ja, licenstestet är öppet för vem som helst. Däremot kan inte alla få licensiering eftersom personen då måste uppfylla kraven ovan. Den som erlägger ett godkänt licensprov kan skriva ut ett digitalt intyg som bevisar detta resultat. Intyget kan exempelvis bifogas till CV för att visa upp att man har dessa kunskaper.

Hur länge gäller licensen?

Så länge du arbetar i ett företag som är ansluten till SwedSec, och du uppdaterar kunskaperna årligen, är licensen aktiv. Vid uppsägning kommer den gamla arbetsgivaren att avanmäla licensen (via en onlinetjänst) och licensbeviset ska lämnas tillbaka till företaget. Om du sedan anställs av ett företag som efterfrågar SwedSec-licens kan de anmäla dig via samma onlinetjänst och därefter ansöka om licens och licensbevis.

Om inte en ny anställning sker direkt blir licensen vilande i upp till fem år. Om inte någon anställning sker inom denna period förfaller licensen och ett nytt licensprov måste ske för att licensiering ska ges.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %