Vad betyder Trygghetsförsäkring?

Vad betyder Trygghetsförsäkring?


Trygghetsförsäkring betyder att försäkringstagaren kan få ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivning under en längre period. Hur stor ersättning som betalas ut per månad beror på tecknat ersättningsbelopp. Det är vanligt att man kan välja på ersättning mellan 2 000 kr och 10 000 kr.

Var kan man teckna Trygghetsförsäkring?

Det finns ett flertal försäkringsbolag som erbjuder privata trygghetsförsäkringar. Det som skiljer försäkringarna åt är bland annat valbar ersättningsnivå, premie samt vad som krävs för att ersättning ska betalas ut. Det finns även kreditbolag som erbjuder trygghetsförsäkring i samband med att lån tecknas hos bolaget.

Ingår det trygghetsförsäkring i kollektivavtalet?

En del fackförbund har en mindre trygghetsförsäkring för sina medlemmar. Däremot gäller den oftast bara vid arbetsskador och inte vid arbetslöshet. Utöver det så krävs det att skadan uppkommit på väg till eller från arbetet eller på arbetsplatsen. Det är därmed stor skillnad på den trygghetsförsäkring som ingår i medlemskapet och den som kan tecknas som privatperson.

När kan man få ersättning?

Generellt ger en trygghetsförsäkring ersättning vid arbetslöshet (oftast krävs 100%) eller om personen blivit arbetsoförmögen genom sjukdom eller personskada/olycksfall. Vid bägge dessa tillfällen minskar personens inkomst kraftigt och det kan upplevas svårt att betala de löpande fasta utgifterna. Det kan därmed vara en ekonomisk trygghet att ha denna försäkring.

Dessa försäkringar kan ha en karenstid vilket betyder att man inte får ersättning från första dagen man är sjukskriven eller arbetslös. Det är även mycket vanligt med en kvalificeringstid. Det innebär att försäkringstagaren måste haft försäkringen ett visst antal dagar innan den går att utnyttja.

Vad är det för skillnad på betalförsäkring och trygghetsförsäkring?

En del kreditföretag erbjuder sina kunder låneskydd lånen samt betalskydd på kreditkorten. De ger ersättning vid liknande tillfällen som en trygghetsförsäkring men ersättningen täcker enbart månadskostnaden för den enskilda krediten. En trygghetsförsäkring ger ersättning utifrån valt belopp och kan därmed ersätta ett flertal olika fasta kostnader för försäkringstagaren.

Vad ersätter försäkringen?

När försäkringen tecknas väljer man ersättningsnivå utifrån vilka fasta återkommande kostnader man behöver betala varje månad. Det kan exempelvis vara lånekostnader, hyra, el och värme. Det är mycket vanligt att man får välja nivå mellan ca 2 000 kr/mån och 10 000 kr/mån.

Vad krävs för att man ska få teckna en trygghetsförsäkring?

Eftersom försäkringen ger ersättning vid arbetslöshet och sjukskrivning krävs det att man varken känt till (eller borde känt till) om kommande uppsägning och att man inte har en sjukdom som kan förväntas leda till sjukskrivning. Det finns även ålderskrav (ex 18-60 år), krav på anställning (ex minst 22 timmar i veckan) samt att man inte bär någon ersättning för nedsatt arbetsförmåga (ex sjukbidrag, förtidspension osv)

 


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %