Consector delar ut Ekonomistipendium på 10 000 kr för första gången

Consector delar ut Ekonomistipendium på 10 000 kr för första gången

Låneförmedlaren Consector som är ledande i Sverige på att förmedla bolån till privatpersoner väljer att dela ut Ekonomistipendium på 10 000 kr till Iris Minö och Louise Granström för uppsatsen ”What impact does social media have on new product development process within luxury goods companies?”

I ett led att stimulera studier och forskning inom ekonomi har Consector lanserat ett ekonomistipendium under 2019. Studenter har haft möjligheten att ansöka om finansiering av resor, litteratur eller att samla in data för sina uppsatser.

Consectors Ekonomistipendium 2019 går till Iris Minö och Louise Granström, studenter vid Handelshögskolan i Göteborg, för deras Masteruppsats om hur sociala medier påverkar produktutvecklingen hos lyxvaruföretag.

Med utgångspunkten att marknaden för lyxvaruföretag har omkastats, där konsumenten tidigare var tydligt segregerad från produktionsutvecklingen, så börjar konsumenterna snarare styra utvecklingen av nya produkter. Författarna behandlar ett aktuellt ämne samt belyser och undersöker utmaningarna som uppstår när traditionella roller och beteenden utmanas av nutida maktinnehavare säger Jonas Ryberg grundare och Vice VD på Consector.

Studien har ett intressant förhållningssätt som berör både privatpersoner och företag, där privatpersonerna representeras av individerna som skapar och nyttjar social media och företagen som måste anpassa sig efter de nya spelreglerna som råder för att kunna bibehålla sina positioner på marknaden. Med en ambitiös och genomtänkt forskningsstrategi angriper författarna en tidsenlig problematik som fångar vårt intresse och väcker vår nyfikenhet.
Vi hoppas att vinstpengarna kan bidra till att författarna har möjlighet att genomföra den forskning de ämnar och vi ser mycket fram emot att ta del av den färdiga produkten tillägger Pontus Holgersson, grundare och VD på Consector.

Frågor till Iris och Louise.

Hur valde ni ämne?
Vi båda läser mastern Innovation and Industrial Management där stort fokus ligger på hur företag kan skapa innovativa och långsiktiga lösningar för att behålla sina marknadsandelar. Dagens teknologiska utveckling har både skapat möjlighet men även utmaningar för företag att kunna vara konkurrenskraftiga. Under vår utbildning har vi fått större insikt i vikten av att använda sig utav öppen innovation dvs användandet av externa och interna idéer och vägar till marknaden. Ett sätt att inkorporera externa idéer är därmed att använda sig av såväl befintliga men även potentiella kunder för att öka kunskapsbasen och idéflödet in till företagen. Sociala medier har möjliggjort för företag att enklare tillhandahålla information och kommunicera med konsumenter. Vi ville därför undersöka hur sociala medier kan använda som ett innovationsverktyg för att involvera kunden i produktutvecklingsprocessen. Utöver detta så studerade vi båda en termin på ESCP Europe Paris, där intresset för lyxvaruindustrin ökade då vi fick kunskap inom vilka utmaningar denna specifika industri står inför. Detta mynnade ut i att vi ville undersöka hur denna traditionella industri, som har varit långsam på att anamma digitaliseringen, använder sig utav sociala medier som innovationsverktyg inom produktutvecklingsprocessen. Vidare har ingen tidigare forskning gjorts som berör detta ämne i kombination med lyxvaruindustrin, det finns därför möjlighet för oss att kunna bidra till värdefulla insikter till industrin men även för forskning. Så vi valde vårt ämne baserat på vår utbildning, relevans men också vårt stora intresse för denna industri!

Vad hade ni för utmaningar?
Den största utmaningen vi stod inför var att vi inte kunde undersöka detta ämne endast i Sverige då lyxvaruindustrin är relativt begränsad. Vi behövde därför komma i kontakt med företag i framförallt Paris och London som är ledande inom industrin. Trots att merparten av lyxvarumärkena är lokaliserade där så var det svårt att komma i kontakt och boka in intervjuer då företagen är väldigt måna om deras sekretess. Dessutom är denna industri väldigt komplex vilket medförde att vi behövde även komplettera studiematerialet med expertintervjuer för att djupare förstå vilka utmaningar men även möjligheter som finns med att involvera kunden genom sociala medier i produktutvecklingsprocessen. I och med att vi behövde åka utomlands för att genomföra studien så behövde vi även ta i beaktande den finansiella aspekten. Vi är därför otroligt tacksam och glada för att Consector trodde på vår idé och hjälpte oss att genomföra vår studie!

Vad har ni för rekommendation till studenter som skriver uppsats?
Vår största rekommendation är att hitta ett ämne ni brinner för men som också är väldigt aktuellt. Detta då det blir både roligare för er men även då intresset från företag kommer bli större att medverka i er studie. Vi genomför en kvalitativ studie, vilket innebär att vi intervjuar personer för att samla in data. Vi kontaktade över 150 personer men vi fick igenom endast 7 intervjuer med företag och 5 intervjuer med experter. Det fanns ett stort intresse från fler företag att medverka på grund av ämnets relevans men då intervjuer med rätt person inte var möjligt att genomföra på grund av begränsad tid från deras håll föll flera bort. Vi rekommenderar därför att börja i tid med att hitta rätt personer som kan besvara frågorna samt ha en bra tidsplan att följa. Ett bra tips är att kontakta människor via LinkedIn. vi använde oss av LinkedIn Premium för att kunna nå ut till fler potentiella kandidater. Då företagen, åtminstone de internationella, är väldigt måna med att inte ge ut deras mailadresser så fick vi även chansa genom att exempelvis skriva förnamn.efternamn@företagetsnamn.com/fr. Det gäller att vara lite kreativ för att komma runt detta och det tar tid men när det funkar så får man nästa alltid ett snabbt svar! Dessutom är det viktigt att förstå sig på den bransch man tittar på och även sekretessnivån gällande det ämne man vill undersöka. Försäkra de medverkande om att ni kommer behandla informationen varsamt och eventuellt även erbjuda ett NDA om det skulle behövas för att få de att medverka!

Om man vet att det man vill undersöka kräver datainsamling i ett annat land så är det en fördel att så tidigt som möjligt leta efter passande stipendium för att kunna finansiera resorna. Kom ihåg, allt är möjligt, tro på er idé och ha roligt längs vägen avslutar Iris Minö och Louise Granström.

”Vi startade bolaget 2014 och att kunna dela ut Ekonomistipendium 5 år senare är en milstolpe i vår historia” avslutar grundare och VD Pontus Holgersson.

För mer information, vänligen kontakta:
Pontus Holgersson
VD, Consector
Telefon: 0734-22 33 31
Epost: pontus.holgersson@consector.se

Consector är en fristående låneförmedlare som vägleder privatpersoner i att utvärdera, förbättra och konkurrensutsätta sina krediter, oavsett om det gäller bolån, privatlån eller kreditkort. Bolaget analyserar kreditmarknaden efter varje kunds behov och matchar sedan kunden mot överensstämmande kreditaktörer. Målsättningen att minska räntekostnader för kunden och samtidigt skapa goda och långsiktiga relationer mellan kund och kreditgivare.