Lånevanor sätter Helsingborgarna i skuldfällan

Lånevanor sätter Helsingborgarna i skuldfällan

Trots låg arbetslöshet oroar sig Helsingborgarna över sina lån. I en ny undersökning har vi tagit reda på hur Helsingborgarnas lånevanor ser ut och vad de har för inställning till att låna.

Resultatet visar att 25% av invånarna oroar sig för hur de ska lyckas betala tillbaka sina befintliga lån. Den vanligaste orsaken uppges vara försämrad privatekonomi (61%).

Digitaliseringen förändrar lånebeteende

Enligt Pontus Holgersson, VD på Consector, har digitaliseringen av lånemarknaden påverkat svenskarnas lånevanor.

”Det finns både för- och nackdelar med att det är enkelt att låna digitalt. Tillgängligheten och snabbheten gör att många konsumenter inte tänker efter innan de lånar och lätt hamnar i skuldfällan”, säger Pontus.

Men för konsumenten är digitaliseringen av lånemarknaden främst positiv, fortsätter Pontus.

”Att det är enkelt och digitalt har givetvis också många fördelar. Att jämföra och byta långivare går på någon dag. Fler aktörer på marknaden för privatlån leder till förbättrade villkor för konsumenten. Med hjälp av exempelvis låneförmedlare kan konsumenterna snabbt jämföra olika alternativ och på så sätt få ner kostnader och räntor. Dessutom slipper man flera kreditupplysningar.”

Vanligt med konsumtionslån

Pontus Holgersson säger att invånarnas oro även kan bero på en ny konsumtionstrend.

”Tidigare generationer sparade pengar om de ville köpa något. Idag lånar många för att kunna konsumera, och konsumenter som inte förstår kostnaden för ett lån kan enkelt bli skuldsatta. Detta är ett oroväckande mönster som säkerligen kommer leda till att fler kommer känna oro för sina lån framöver”, säger Pontus Holgersson.

I Helsingborg har 49% av undersökningens deltagare bolån. Vanligaste låneformen är privatlån (blancolån) som 53% av deltagarna uppger att de har. Det vanligaste syftet med privatlånen är bil- och båtköp (45%).

(42%) uppger att de utnyttjat kontokortskredit, lån för studier (43%) och lån för semesterresor (5%). Av helsingborgna har (5%) lånat genom smslån och (4%) uppger att de lånat för övrig konsumtion.

Av låntagarna är 60% heltidsarbetande, 14% deltidsarbetande, 7% egenföretagare, 6% studerande, 5% pensionärer, 3,5% föräldralediga, 4% arbetslösa och 1,5% har annan anställning.

Som låntagare har man alltid möjlighet att förbättra sin situation, säger Pontus.
”Ett bra sätt för att få bättre kontroll är att göra en sammanställning över sina lån och se över villkor och räntor. Om det ser ut som att man betalar för mycket bör man omförhandla räntorna. Ett annat råd är att samla sina lån på ett ställe om man har flera lån hos olika aktörer.”

Pontus poängterar dock att det viktigaste är att tänka efter innan man lånar:
”Det finns två frågor man alltid ska ställa sig: Har jag råd med lånet? och hur ska jag betala tillbaka lånet?”