Consector Förklarar
Det var bättre förr – ung och köpa bostad är en svår kombination

Det var bättre förr – ung och köpa bostad är en svår kombination

Genom nya amorteringskraven blir det allt svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Efterfrågan av bostäder kommer bestå så frågan är om amorteringskravet dämpar prisutveckling på bostadsmarknaden vilket leder till stora utmaningar när de unga ska planera kring lånet och köpa sin första bostad. I mars klubbades det nya amorteringskravet i finansutskottet och den 1 juni ska de nya reglerna träda i kraft. Unga personer som precis fått sitt första jobb har oftast en lägre inkomst än äldre och har sällan hunnit spara ihop till en kontantinsats. När de väl sparat ihop till en kontantinsats innebär nya amorteringskravet att dessa individer tvingas amortera kraftigt för att sänka sin belåningsgrad. Detta resulterar i att de kommer få mindre pengar i plånboken varje månad. Äldre personer med högre inkomst som redan är inne på bostadsmarknaden har oftast varit med på en stigande prisutveckling på bostadsmarknaden vilket innebär att de har en lägre belåningsgrad och påverkas därför inte av kravet. De äldre påverkas endast vid flytt om de har en belåningsgrad över 50%. Upp till var tredje med bolån påverkas av de nya kraven och kommer bli tvungna att amortera då de har en belåningsgrad över 50%. Det är framförallt de unga som påverkas och bland de personerna mellan 30-39 år uppskattas att mer än varannan låntagare påverkas av amorteringskraven. Geografiskt är det framförallt boende i Stockholm och i större städer med en högre prisbild på boendet som påverkas när förändringar träder i kraft. Flera mäklare påpekar att allt färre unga kommer ha råd med att köpa en bostad i storstäderna.

En genomsnittlig bostadsköpare i Stockholm som köper en mindre lägenhet i innerstaden för 4 miljoner kronor med en kontantinsats på 15% kommer att tvingas amortera 4000 kr per månad.

Det unga paret som köper en lägenhet för 2 miljoner kronor och har en egen kontantinsats på 300 000 kr kommer bli tvingade att amortera 2800 kr per månad. Amorteringskravet kan därför även medföra ekonomiska konsekvenser för konsumtion och tillväxt då unga par kommer konsumera ungefär 3000 kr mindre per månad på grund av amortering. Pengar som tidigare använts på konsumtion och annat kommer nu läggas på amortering. Det finns fler som påpekar att de nya kraven kan leda till mindre rörlighet och inlåsningseffekter. Det är med andra ord inte bara de unga som påverkas utan även nyskilda som ska skaffa eget boende såväl som till exempel äldre som ska flytta ihop med sin nya kärlek. Så fort hen flyttar från sitt befintliga boende och behöver ta nya bolån träder amorteringsreglerna i kraft. Förutom reavinstskatten tillkommer alltså en ytterligare effekt som gör det svårare att byta boende. En intressant fråga är om politikerna tänkt igenom konsekvenserna? Det finns definitivt skäl att se över bostadsmarknaden men frågan är om valet att implementera ett amorteringskrav är rätt väg. Syftet med åtgärden är att minska känsligheten för förändringar i bostadsmarknaden och minska hushållens överbelåning och lånehunger. Låga räntor tenderar att utöka belåningen men frågan är om det vore bättre med andra åtgärder såsom att se över ränteavdraget, där staten redan idag subventionerar belåning och ränteutgifter.