Consector Trygghetsförsäkring

Extra trygghet med Consectors Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring

Consector Trygghetsförsäkring är lämplig för alla som tycker att det är värdefullt att få ett ekonomiskt stöd vid arbetsoförmåga, vid arbetslöshet eller för efterlevande vid dödsfall för att betala kostnader för det lån man har tagit med hjälp av Consector eller för att betala för andra viktiga utgifter. Om du drabbas av arbetsoförmåga pga. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös så får du hjälp av Consectors trygghetsförsäkring att betala dina lånekostnader. Trygghetsförsäkring ersätter dina fasta månadskostnader för lånet eller andra viktiga kostnader under den tid du inte arbetar på grund av ohälsa, arbetslöshet, arbetsoförmåga eller uppsägning. Vid dödsfall finns en försäkring kopplad till lånet som ersätter försäkrat lånebelopp upp till 500 000 kr.

VEM KAN TECKNA CONSECTORS TRYGGHETSFÖRSÄKRING?

För att teckna Consectors trygghetsförsäkring ska du:

• De tre senaste månaderna ha blivit beviljad ett låneavtal genom Consector

• Ha fyllt 18 men inte 60 år

• Vara tillsvidareanställd sedan minst sex månader (minst 20 timmar/vecka) eller vara egen företagare ansluten till erkänd A-kassa

• Vara fullt arbetsför

• Vara folkbokförd och boende i Sverige samt inskriven i svensk försäkringskassa

• Inte vara medveten om varsel, uppsägning eller kommande arbetslöshet

VAD ERSÄTTER CONSECTORS TRYGGHETSFÖRSÄKRING?

Om du drabbas av hel arbetsoförmåga p.g.a. sjukdom eller olycksfall, eller om du blir ofrivilligt arbetslös utbetalas ett månadsbelopp som motsvarar den ursprungliga månadskostnad du har för det låneavtal som du ingått via Consector, dock max. 10 000 kr/månad. Månadsbeloppet betalas ut upp till 12 månader, så länge du är fortsatt arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös. Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp. Beloppet ska motsvara hela kapitalskulden vid kreditavtalets ingående, dock max. 500 000 kr. Exakt vilka försäkringsbelopp som gäller framgår av det försäkringsbesked du får när du tecknar försäkringen.

HUR TECKNAR JAG CONSECTORS TRYGGHETSFÖRSÄKRING?

Du kan enkelt teckna Consectors trygghetsförsäkring i samband med att du ansöker om ditt lån. Ansök om privatlån via vår tjänst så kommer du erbjudas valmöjligheten att välja Trygghetsförsäkring. Om du har frågor är du välkommen att kontakta en av våra handläggare på 0770-221 222.

VAD KOSTAR CONSECTORS TRYGGHETSFÖRSÄKRING?

Kostnaden för Consectors trygghetsförsäkring är 6,7 % av det försäkrade månadsbeloppet. Är din initiala månadskostnad för kreditavtalet 1 000 kr/mån så kostar försäkringen 67 kr/mån. Är ni två låntagare som båda har valt att teckna Consectors trygghetsförsäkring så betalar ni var sin månadspremie.

HUR LÄNGE KAN JAG BEHÅLLA CONSECTORS TRYGGHETSFÖRSÄKRING?

• Försäkringen fortlöper automatiskt varje månad, med samma försäkringsbelopp, tills du säger upp den.

• Du kan behålla Consectors trygghetsförsäkring tills månaden innan du fyller 65 år.

Mer detaljerad information om Consectors trygghetsförsäkring

Innan du tecknar Consectors trygghetsförsäkring är det viktigt att du tar del av förköpsinformationen som ger tydlig information om hela försäkringens omfattning och bl.a. beskriver viktiga undantag i försäkringsskyddet. Läs mer här. För att få fullständig information om försäkringsavtalets innehåll kan du ta del av försäkringsvillkoren som du finner här.

 

    ProduktinformationProduktinformation

 

 

    FörköpsinformationFörköpsinformation

 

 

    FörsäkringsvillkorFörsäkringsvillkor

 

 

Information om försäkringsförmedlaren     Information om försäkringsförmedlaren

 

 

Undantag     Undantag

 

 

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för försäkringsersättning vid arbetsoförmåga och ofrivillig arbetslöshet är Knif Trygghet Forsikring AS, Norge, org. nr. 991 206 825. Försäkringsgivaren företräds i Sverige av Nordeuropa Försäkring AB, 556632-6657.

Anmälan om skada

Skadeanmälan skickas till Nordic Loss Adjusting AB, som administrerar skadehanteringen för Consectors trygghetsförsäkring.

Adress: Box 1141, 171 22 Solna

Telefon: 08-411 11 60

E-post: info@nlaab.com

Anmäl skador till Nordic Loss Adjusting AB inom 180 dagar från skadans uppkomst. Blankett för skadeanmälan hittar du nedan.

 

Skadeanmälan Arbetsförmåga

Skadeanmälan Dödsfall

Skadeanmälan Ofrivillig arbetslöshet