Frågor & svar

Något du undrar över?

Det är mycket att hålla koll på med lån

Vi har därför samlat ihop de vanligaste frågorna här. Hittar du inte svaret på det du undrar? Då är du så klart välkommen att kontakta kundservice!

Hur bevarar ni mina uppgifter?

Consector behandlar dina uppgifter med yttersta sekretess och delar dem endast med Upplysningscentralen och våra samarbetande banker. Vi säljer inte vidare registret till tredje part. Personuppgifter som Consector inhämtar behandlas i överensstämmelse med personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

Kan jag byta bank?

Om du ansöker om lån via Consector och väljer en ny långivare så hjälper Consector dig att hantera övergången.

Kan jag få avslag på min ansökan?

Det är våra samarbetspartners som gör bedömningen om att bevilja lån och krediter. Vid avslag så kan Consector inte säga varför men vi kan ge dig generella bedömningar och se om vi kan finna en alternativ lösning.

När betalas räntan?

Räntan betalas på förfallodagen, oftast i slutet av varje månad.

Påverkas jag negativt av en kreditupplysning?

I och med att det endast är en fråga som registreras hos UC som flera banker kan dela på så är det en minimal belastning på din kreditvärdighet.

Vad är låneskydd?

Låneskydd är en försäkring som hjälper dig att återbetala ditt lån ifall du drabbas av ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse, olycksfall eller sjukdom.

Varför får jag så många brev från UC?

Detta är omfrågandekopior som Upplysningscentralen (UC) skickar ut enligt lag till dig som kund för att du skall se alla parter som fått ta del av din kreditupplysning. Med Consectors låneförmedlarlösning registreras endast en kreditupplysning.

Vad är en låneförmedlarlösing?

Detta är en specialanpassad lösning som Upplysningscentralen (UC) tillhandahåller för Consector som gör att flera banker kan dela på en och samma kreditupplysning. Detta minimerar belastningen på din kreditvärdighet och gör att du som kund kan få erbjudanden från flera banker. Consector är din låneförmedlare.

Vad är skatteavdrag?

Skatteavdrag är en subvention från staten att 30 % av din räntekostnad är avdragsgill i din deklaration. Detta betyder att du i verkligheten betalar 70 % av räntekostnaden efter skat

Varför har ni ringt mig?

Vi ringer dig för att hjälpa dig att sänka dina räntekostnader och förbättra dina lånevillkor.

Varför måste ni ta en kreditupplysning?

För att Consector skall kunna låta bankerna konkurrera om dig så behöver vi göra en kreditupplysning hos Upplysningscentralen (UC). Tack vare att Consector har en specialanpassad låneförmedlarlösning via UC så registreras endast en fråga på dig i ditt namn oavsett hur många banker som frågar om ditt kreditengagemang. Detta medför minimal belastning för din kreditvärdighet.

Varför ska jag använda Consector?

För dig som vill slippa förhandla med bankerna och belastas av flera kreditupplysningar så kan Consector göra jobbet åt dig. Vi konkurrensutsätter ditt kreditengagemang så att du ges möjlighet att sänka dina lånekostnader. Bankerna konkurrerar om dig så att du kan få bästa möjliga villkor för din kreditsituation. Dessutom så sparar du tid med vår tjänst. Sammanfattningsvis så är Consector en låneförmedlare med bred kunskap om kreditmarknaden som står på kundens sida för att kunna ge dig marknadens bästa villkor.

Vilka banker samarbetar Consector med?

Consector har samarbeten med många av marknadens aktörer.

Vilka är Consector?

Consector är en fristående låneförmedlare som verkar på den nordiska marknaden. Vi hjälper dig att konkurrensutsätta dina lån med målsättning om att förbättra och sänka dina räntekostnader.

Vad blir min ränta?

Räntan sätts individuellt och baseras på din betalningsförmåga och kreditvärdighet. Detta går inte att avgöra på förhand.